Idag har tjuren Stefan och alla andra kor fått fotvård 🙂

Klövverkaren Peter kommer med sin stora verkstol (bur) En klöv i taget läggs upp på en pall och med vinkelslip (!) slipas klövarna jämna och fina. Korna tycker behandlingen är ok och de går på starka fötter genom hela vinter tills Peter kommer igen fram i vår.
klövverk1
klövverkklövverk2

Share →